• maharajko bhoot, novel, rajeshwor devkota
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक राजेश्वर देवकोटाका अन्य पुस्तकहरु...
'महाराजको भूत' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...