• mahile najanmayeko chora, parijat, story
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक पारिजातका अन्य पुस्तकहरु...
'मैले नजन्माएको छोरो' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...