• drama, majipalakhe, satya mohan joshi
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक सत्यमोहन जोशीका अन्य पुस्तकहरु...
'मजिपालाखे' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...