• manab, manav, modhnath prasit, poem
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक मोदनाथ प्रश्रितका अन्य पुस्तकहरु...
'मानव' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...