• Mari Jau - Bikki Gurung - Alternative Single
मरिजाऊँ – E४:२६
गीत सुन्नुहोस...
विक्की गुरुङका अन्य एल्बमहरू...
'मरिजाऊँ' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...