• Megahertz, anil singh, pop
ईन्जिन गाडीमा४:११
I Love You३:२०
डुब्न देऊ४:५५
कुर्नु कुराउनु३:३७
तिम्रो लागि३:४४
चिसो हावाले४:३५
सकिन४:२७
प्रेमपत्र३:१६
मैले जानी सके४:५३
गीत सुन्नुहोस...
अनिल सिंहका अन्य एल्बमहरू...
'Megahertz' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...