• instrumental folk, kutumba, mero nepal
मेरो नेपाल३:२२
Nani Babu Lullaby३:३०
शेर्पा४:००
राजमती६:५०
माया रे रत्न३:१६
लो मान ला५:०३
मोहनी नखा:४:३२
गीत सुन्नुहोस...
'मेरो नेपाल' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...