• min pachasma, nepathya, rock
जोमसोमे बजारमा३:५२
अभाव अभावै३:५४
झरीले रूझेको४:४९
उडायो रेलैले५:०४
ऐनाले रुपको३:५१
अनुरोध मेरो४:४८
गोरेटो गाँउको४:०१
गण्डकीको तिरैमा४:२७
जीवन यहाँ५:००
१०मेरी सपनी हौ३:४५
गीत सुन्नुहोस...
नेपथ्यका अन्य एल्बमहरू...
'मीन पचासमा' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...