• Astha Tamang Maskey, muse, pop
Mirror३:२९
Ride (feat. Manny Rite)४:३८
Gotta Go४:०१
Muse३:५८
Stay३:०८
More३:४३
Jealous२:५१
Remember४:३२
गीत सुन्नुहोस...
आस्था तामाङ मास्केका अन्य एल्बमहरू...
'Muse' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...