• nailcutter, story, yagesh
पुस्तक पढ्नुहोस...
'नेलकटर' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...