• instrumental folk, kutumba, Naulo bihani
Folk Men५:१६
कान्छी५:३६
उत्सव५:३७
नौलो बिहानी८:५३
Feb 1(+3)५:०१
Jalna६:५६
Yak Walk७:१८
विदाई४:५२
मन छाडे७:०८
१०वासुदेव कुटुम्बकम्१०:१५
गीत सुन्नुहोस...
कुटुम्बका अन्य एल्बमहरू...
'नौलो बिहानी' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...