• nirantarta, 1974 AD, rock
मान्छेको जीवन५:५१
माया विसाउने चौतारी५:१५
यो जिन्दगी ३:५६
सपनाको संसारमा३:५८
जीउन देऊ मलाई४:३१
Bliss५:१९
सानी को४:५०
गीत सुन्नुहोस...
1974 ADका अन्य एल्बमहरू...
'निरन्तरता' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...