• padarthako geet, sarubhakta, story
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक सरुभक्तका अन्य पुस्तकहरु...
'पदार्थहरुको गीत' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...