• govinda bahadur malla gothale, novel, pallo gharko jhyal
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेका अन्य पुस्तकहरु...
'पल्लो घरको झ्याल' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...