• Banira Giri, essay, parbatko arko naam parbati
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक वानीरा गिरिका अन्य पुस्तकहरु...
'पर्वतको अर्को नाम पार्वती' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...