• novel, paribhashit aakhaharu, parijat
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक पारिजातका अन्य पुस्तकहरु...
'परिभाषित आँखाहरू' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...