• Parichaya _ Tumbleweed Inc - Funk Metal
Intro२:२०
Face Apart२:१४
लोकल ठिटो३:०५
Funk That Shit२:२७
President२:५६
परिचय३:१३
Massive Attack२:२४
Supremacy४:०७
Social Parasite४:१९
१०उसको कथा२:५९
११काठमाण्डौँ३:००
१२Vision३:५१
१३Vicious Animal२:३७
१४गेडा४:००
१५बद्लिदो समाज४:५९
गीत सुन्नुहोस...
Tumbleweed Incका अन्य एल्बमहरू...
'परिचय' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...