• novel, parijat, parkhal bhitra ra bahira
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक पारिजातका अन्य पुस्तकहरु...
'पर्खालभित्र र बाहिर' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...