• novel, padhshala, Tirtha Gurung
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक तीर्थ गुरुङका अन्य पुस्तकहरु...
'पाठशाला' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...