• ani choying drolma, autobiography - phool ko aakhama
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक आनी छोइङ डोल्माका अन्य पुस्तकहरु...
'फूलको आँखामा' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...