• novel, Peter J Karthak, Pratyek Thau Pratyek Manchhe
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक पिटर जे. कार्थकका अन्य पुस्तकहरु...
'प्रत्येक ठाउँः प्रत्येक मान्छे' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...