• novel, premdasko dairy, resham birahi
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक रेशम विरहीका अन्य पुस्तकहरु...
'प्रेमदासको डायरी' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...