• narayan dhakal, novel, pretkalpa
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक नारायण ढकालका अन्य पुस्तकहरु...
'प्रेतकल्प' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...