• pushkar shah - Sansarlai Sadhe Panch Phanko - autobiography
पुस्तक पढ्नुहोस...
'पुष्कर शाह: संसारलाई साँढे पाँच फन्को' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...