• rapati upatyaka - janak lal sharma, Krishna Bam Malla,
पुस्तक पढ्नुहोस...
'रापती उपत्यका' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...