• davendra bhattari, registan diary, travelogue
पुस्तक पढ्नुहोस...
'रेगिस्तान डायरी' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...