• Banira Giri, rokine le aakar dina sakdaina, travelogue
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक वानीरा गिरिका अन्य पुस्तकहरु...
'रोकिनेले आकार दिन सक्तैन' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...