• Saath, adrian pradhan
साथी४:१९
माछा खेल्छ३:५८
तिम्रो मेरो सम्बन्ध५:१७
हे नेपाली हो४:२५
आगो लाग्यो४:३७
नसम्झ४:४५
मायालु४:४३
विलाई गए सदाहरू४:४८
गीत सुन्नुहोस...
एड्रिएन प्रधानका अन्य एल्बमहरू...
'साथ' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...