• novel, Ramesh Vikal, sagar urlancha sagarmatha chuna
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक रमेश विकलका अन्य पुस्तकहरु...
'सागर उर्लन्छ सगरमाथा छुन' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...