• Samjhana - Nepali Feature Film Poster
निर्देशक शम्भु प्रधानका अन्य सिनेमाहरु...
सम्झना
बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...