• novel, sarpa dangsa, tarani, Tarini Prasad Koirala
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक तारिणीप्रसाद कोइरालाका अन्य पुस्तकहरु...
'सर्प – दंश' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...