• mahesh bikram shah, sataha, story
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक महेशविक्रम शाहका अन्य पुस्तकहरु...
'सटाहा' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...