• sayau putali - story - uma subedi
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक उमा सुवेदीका अन्य पुस्तकहरु...
'सयौँ पुतली' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...