• shatabdi, 1974 AD, rock
साँझको बेलामा३:४९
हिजो मात्र५:४७
पहिलो जुनीमा४:२२
सम्बोधन४:५०
No Where To Go३:५८
सम्झी बस्छु – नयाँ संस्करण५:३१
बाच अनि बाच्न देउ ४:५६
बरू मलई सुस्तरी४:१६
चरी४:५६
गीत सुन्नुहोस...
1974 ADका अन्य एल्बमहरू...
'शताब्दी' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...