• Si Ma Na - Bartika Eam Rai - Pop Album
देशनिकाला४:२१
काल्पनिक / मायाजस्तै४:३३
सम्झनामा (म सधैँ हासिरहुँ)४:५०
बाँकी४:३४
सि मा ना३:०४
गीत सुन्नुहोस...
वर्तिका एम राईका अन्य एल्बमहरू...
'सि मा ना' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...