• essay, narayan dhakal, shokmagna yatri
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक नारायण ढकालका अन्य पुस्तकहरु...
'शोकमग्न यात्री' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...