• Tamas - narayan dhakal - story
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक नारायण ढकालका अन्य पुस्तकहरु...
'तमस' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...