• Taral - Bartika Eam Rai - Pop Album
शुन्य३:१९
होला२:४१
घर (यादहरू)३:५२
अनुमति४:२८
आशा – २४:४८
उमेर४:३३
निदरी (को निम्ति)४:०९
तरल४:५६
गीत सुन्नुहोस...
वर्तिका एम राईका अन्य एल्बमहरू...
'तरल' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...