• tesro aayam ra bairagi kaila
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक कृष्ण धरावासीका अन्य पुस्तकहरु...
'तेस्रो आयाम र बैरागी काइँला' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...