• The royal ghost - Samrat Upadhyay, story,
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक सम्राट उपाध्यायका अन्य पुस्तकहरु...
'The Royal Ghosts' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...