• Antim Grahan, Black Metal, The Ruin Of Immortals
I, Lucifer४:०८
पशु सम्राजय४:४४
Encrypting The Dark Dimensions४:४९
The Ruin Of Immortals३:३३
Once Upon A War४:३१
Thus Death Triumphs३:०९
When Silence Mourns३:३८
गीत सुन्नुहोस...
अन्तिम ग्रहणका अन्य एल्बमहरू...
'The Ruin Of Immortals' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...