• ani choying drolma, Time, mantras
गणेश स्तोत्र२:१२
हुन्छ मलाई बिहानी३:१९
समय नदीमा४:४८
बुझ्नै सकिन५:१२
ओम तारे तुतुरे४:३३
१९४:३१
सलल४:३६
मनै न हो४:१४
घरी घरी५:५७
१०भगवान तिम्रै५:२२
गीत सुन्नुहोस...
आनी छोइङ डोल्माका अन्य एल्बमहरू...
'Time' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...