• dha cha gotame, Memoir, tin bash,
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक ध.च. गोतामेका अन्य पुस्तकहरु...
'तीन बास' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...