• usarga, instrumental folk, kutumba
परिवर्तन६:३८
सोल्टिनी६:०७
दिव्यता (Divinity)३:५५
यात्रा४:१८
केटा केटी४:४०
उत्पत्ति४:२९
स्वतन्त्रता७:१८
हाकार६:३२
गीत सुन्नुहोस...
कुटुम्बका अन्य एल्बमहरू...
'उत्सर्ग' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...