पल्ला घरका२:४४
सालैजो४:३८
जोगले हुन्छ भेट३:४२
सिरानमा फोटो छ३:५२
मेरो हजुर४:४४
अग्लिने सुरमा४:२६
ऐना झ्याल४:२४
यस्तो ठाँउमा३:५६
नसई छ्याबा५:०५
१०हो हो बाबा हो हो५:१६
गीत सुन्नुहोस...
नेपथ्यका अन्य एल्बमहरू...
'ऐना झ्याल' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...